Molidens FVO

Ungdomar under 17 år fiskar fritt, bestämmelse kan hämtas hos kortförsäljarna

Molidens fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet ingår som ett av många i Örnsköldsviks kommun.Målet är att främja fisket och på så sätt trygga ett uthålligt fiske.


Verka för att fiskevattnens fiskarter har rätt livsrum och miljö för självprodu-
cering, inplantering samt tillväxt. Övriga arter i vattnen och dess närmiljö ska
visas hänsyn.


Planera och utföra åtgärder som underlättar tillgänglighet att fiska.

Molidens fiskevårdsområde är medlem i ett projekt som drivs av örnsköldsviks kommun, ” Moälvsprojektet ”, örnsköldsviks kommun största miljösatsning. Hela 18,5 miljoner ska satsas på Moälven, från hav till källa, för att restaurera älven. Naturliga arter som bl.a. lax, havsöring, stensimpa, flodpärlmussla, nejon öga och utter, ska restaureras till livskraftiga bestånd.

Moälvenprojektet är slutfört i vår del av älven, nu gäller åtgärderna övre delarna av Moälven.Fiskevårdsområdet

Omfattar, Moälven och
lnom byarna Mo,Flärke
Skortsjö, Gala, Väster
och Österbacke.

Läge

Fiskevårdsområdet ligger
ca 2 mil nord-väst om Örnsköldsvik.

Åk E-4 till Överhörnäs och ta väg 348 mot
Bredbyn.
Efter ca 1 mil ta till höger mot Moliden
(Mo:ka).