Modo museet & Rättargården

MoDo museum och Friluftsplatsen, MoDo:s vagga. Sommarkafé, museum och Loppis på logen.

Läs mer...

Mo marknad

En historisk marknad med äkta kvalitets hantverk, anordnas årligen första söndagen i september.

Läs mer...

Info till utställare

Dans

På Molidens Dansbana anordnas danser sommartid. Molidens dansbana är en av sveriges största dansbana och drivs av Molidens IK.

Läs mer och se dansprogramm...

Bilbingo

På Molidens dansbana anordnas bilbingo sommartid.

Läs mer...

Molidens fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet ingår som ett av många i örnsköldsviks kommun. Målet är att främja fisket och på så sätt trygga ett uthålligt fiske.

Se mer... Molidens Fiskevårdsområde.

Fiskekort mm.

Se även Nedre Moälvens Fiskevårdsområde.

Badplatser

Justernäset

Läs mer...

MS Beach - en liten badplats vid Moälven nedanför bron.

Galastan

Gethåle

Kanot

Prova kanot på Moälven.

Läs mer...

Elljuspår

Vid Molidens IP finns det ett eljusspår där man kan åka skidor vinter tid och sommartid ta en joggingrunda.

Cirkelfys

På Molidens idrottshall körs cirkelfys.

Läs mer på Facebook.

Logi och konferens

Rättargården - övernattning och hyra avlokal Boka

Klubbstuga, Molidens IK - hyra av lokal och idrottsanläggning Boka

Dansbana och publokal - hyra av lokal Boka

Fiskestuga - övernattning Boka

Västerbacke byalokal - hyra av lokal - kontakt: Göran Persson, 073-804 42 51 eller 0660-914 42

Fika, smörgåsar mm

Rättargårdens Café, se mer...

Go′boden - beställ fika, smörgåsar, tårtor, bröd mm. Kontakt

Loppis

Rättargården - loppis på logen. Se mer

NBC Gottne Se mer

Loppisar och marknader i örnsködsvik Se mer på Facebook.

Naturområdet MoDos vagga

Naturstig, grillplatser, gräsytor, fiskebrygga som är handikappanpasad.

Läs mer...

Vackra platser att besöka i Moliden

Rutbergshotellet

Vid Rutberget finns det fina skidspår vintertid, spåren går även till Huggsjöstugan. Sommartid kan man göra utflykter, ta med fika och stanna till vid Rutbergshotellet eller något av de vindskydd som finns uppställda.

Spårinformation mm

Andra fina platser

Rösåsberget

Västeralnö Fäbodar, Rutbergshotellet, Tomten

Byalyan

Oscarstugan

Hängbron