MOÄLVENS KANOTLED
Vill Du hyra en kanot?

Själevads Friluftscental
Paddling är ett underbart sätt att ta sig fram i naturen. Överallt från den minsta bäck till havet glider man tyst och stilla i nära kontakt med naturen, förlitande enbart på sin egen styrka och förmåga.
 Moälvens kanotled
är 20 km lång och sträcker sig från Moliden till havet.
Nedströms Moälven, strax nedanför brofästet finns en bra ansättningsplats. Härifrån ringlar sig älven lojt i ett plant sandområde ner till Happstafjärdens vackra delta. Sedan är det mest sjöpaddling genom Själevadsfjärden ut mot havet.
Själevadsfjärden
  • Paddling i Moälven med forskajak, från Söderåforsen ner till Moliden - ca. 6 km

  • Paddla med canadensare eller havskajak från Moliden ner till Friluftscentralen i Själevad
    - ca 16 km.
    På sträckan finns fina rastplatser i Galastan, Justernäset, Alnöholmen, Västerhus, Bockholmarna och Kärringberget.

  • Moälven är paddlingsbar hela sommaren.

  • Förslag till andra paddlingsturer i Örnsköldsviks kommun
  • Cykel och kanotpaket