Startsidan

Rösåsberget

 


  • Inom Örnsköldsviks kommun klättras det numer inte så ofta på Rösåsberget i Moliden.

  • Bergväggen är vänd mot sydost och är 100-120 meter hög.

  • Klätterleder byggdes ut under 70- och 80-talet och har genomgått en renässans under slutet av 90-talet.

  • Nya leder har tillkommit och de flesta av de äldre lederna har fräschats upp. (sopats och bultats)

  • Totalt finns cirka 35 klätterleder med olika svårighetsgrad.

  • Rösåsberget brukar torka upp någon gång i april och vara klätterbart fram till oktober.

  • I april till juni är en del stup hemvist för rovfåglar, varför man bör undvika att klättra i okända berg under den tiden.
Bergväggen består mest av kompakt gnejs, med inslag av granit och kvarts.
  • Vid Rösåsbergets fot finns torrdass, vindskydd för övernattning och fina tältplatser.

  • Skyltat 200 meter till dricksvatten.

  • Rösåsberget når du via en stig från vändplanen vid bilvägen som passerar förbi Molidens idrottsplats.