MoDo Museum

 


Mer än 100 år har förflutit sedan sågramarna vid Mo sågverk stannade. Ett sekel har gått och av tidens tand finns inte mycket kvar.

Förvärv av rättargården möjliggjorde att MoDo museet nu är återbördat där det en gång började. I en miljö som verligen varit epokavgörande för skogsföretaget Mo & Domsjö AB.

Varmt välkommen till MoDo museum!

 

 


Midsommar 2005 och Rättargården i bakgrunden

  Mo Industri
 Kulturcentra


Tjärnen mitt i byn med sällsynta svärdsliljor

 

  • Mo Kyrka
  • MoDos Vagga
  • MoDo Museum
  • Café i bruksmiljö
  • Loppis
  • Fiske och kanotled
  • Historiska vandringar
  • Mo historiska marknad
  • Klättring och vandring vid Rösåsberget
 

Servitörer och i bakgrunden Rättargården