Tillbaka


Flodpärlmussla

Lax

Moälvsprojektet

Från källa till hav - restaurering av Moälven

Projektets mål är att återskapa och förbättra livsmiljöer för lax, stensimpa, flodpärlmussla och utter i Moälven. Tidigare bestånd av dessa arter har slagits ut eller decimerats på grund av kraftverksbyggen, timmerflottning och föroreningar.
Man bygger en fiskvandringsväg förbi det 13 meter höga Sågfallet för att lax och andra fiskarter ska kunna vandra upp i biflödet Utterån. Biotoper återställs till goda livsmiljöer för fisk genom att block, stenar och grus läggs ut i flodrensade strömsträckor. Laxungar sätts ut i älven för att på sikt återskapa ett naturligt självreproducerande bestånd. Vägtrummor åtgärdas så att fisk kan passera fritt. Åtgärderna som gynnar laxfisk medför också att beståndet av flodpärlmussla kan stärkas. Lokaler där uttrar riskerar att trafikdödas åtgärdas.

Projektet drivs av Örnsköldsviks kommun med stöd av EU s miljöfond LIFE-Naturvård, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Moälvsfisket, Örnsköldsviks Naturskyddsfond, Holmen Skog AB, Skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Projektet pågår till 31 december 2008.

Länk Till Moälvsprojektet


Utter