Tillbaka
 
 


Fiskevatten Moälven

Älvsträckan består av forsar med varierande strömhastighet
och däremellan lugnt flytande sträckor. Älvens vattenstånd
regleras av årstiden och regnperioder. Kraftverkens vatten
reglering är obetydliga och försumbar.

I älven finns lax, havsöring, öring, harr, gädda och abborre.

Lättast når du Moälven vid bron nedanför Mo kyrka. Där finns
gott om parkering på båda sidor och lämplig startpunkt för
såväl upp som nedströms fiske.

Biotopbeskrivning
En skogsälv som är relativt opåverkad av kraftverksutbyggnad.
Den är en varierad skogsälv med och flera skyddsvärda arter finns
Lax, öring, flodpärlmussla, flodkräfta och ishavsreliker samt utter är
arter som finns i älvsystemet. I älvens kantzoner har flera sällsynta
växer sina lokaler.

Avrinningsområdet ligger nedanför fjällregionen och inom det är
huvupdelen skogsmark och myrar och ett naturligt PH värde tros
ligga på omkring 6,5.