Tillbaka
Gröna kartan
    V�lkomna att fiska i Mo�lven!
Att tänka på

När du fångat mindre
fiskar som skall åter-
utsättas till fiskevatt net skall du doppa
handen i vattnet inn-
an du tar i fisken.
Då skadar man inte
fiskens skyddsslem
och den kan fortsät-
ta sin tillväxt.