KONTAKTER
Majblomman är barnens blomma. Sedan 1907, då Beda Hallberg bildade Majblomman, arbetar vi för att hjälpa barn och ungdomar som bor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn.
I Moliden är vi en grupp på sex personer, som arbetar med att inköpa majblommor och att distribuera dessa till Moskolan och Gottneskolan. Därefter skänkes pengar till behövande barn i samhällets närhet och till Majblommans organisation, som har en bred verksamhet för barn och ungdom i Sverige.Läs vidare på Majblommans hemsida!
"I Majblommans spår spirar vår"
av Carl Larsson

Köp en blomma nu till våren,
och Du hjälper barn
att hjälpa andra barn!

Alla majblommor 1907 - 2005