Såghuset 1880 i skala 1:3

 
Tillbaka
   

 Sågkronologi
 1873 Mo & Domsjö
 Aktibolag bildas
 1874 Genomförs om-
 byggnad i brukets an-
 läggningar

 1875 Ombyggnad och
 modernisering av tull-
 kvarnen
 1877 MoDo bygger en
 småskola för brukets
 arbetarbarn

 1880 Arbertsstyrkan
 46 man
 1881 Såghus och

 
sågramar
förändras
 
radikalt
 1884 Frans Kempe tar
 över ledningen för Mo
 & Domsjö AB
 Järn o smidesverk-
 verksamheten läggs
 ner
 1886 Instaleras två
 klyvsågar
 1887 Stämplades på
 överloppsmarkerna
 87 182 träd
 Brädflottningen upp-
 hör och ersätts med
 pråm
 1894 Mo sågverk
 läggs ner

 
 

Mo sårverk 1873-1894


 J C Kempes arvingar beslutar att bilda ett bolag. Aktikapitalet skulle vara minst
 1,4 och högst 2,0 miljoner
. Priset per aktier sattes till 5000 kr. Styrelsens säte
 skulle vara Härnösand.
 den 14 maj 1873och på J C Kempes kontor bildas Mo & Domskö Aktibolag.
 Christian Lindeberg blir det nya bolagets första disponent.
 Avverkningen var nu bättre organiserade, men vad hjälpte det när flottningen
 1874 och 75 var misslyckade. Skogs och sågverksarbetarna tvingades acceptrea
 sänkta löner.

 Såghuset förändras och får det utseende som består till sågen lägs ner. Stommen
 från 1855 års ombyggnad är murken och kräver årligen dyrbara reparationen.
 1881 sätts två snabbgående turbindriva ramar och ett kantvetk in. Sågen sågar
 nu drygt 100 stocker per skift och ram, en minst 25 procentig ökning mot den
 gamla. Fem år senare kompliteras Mo sågverk med två klyvsågar. Arbetsstyrkan
 ökar från 29 till 49 man perioden 1875- 1885.

Mo sågverk och bruk under 1860 talet

Mo sågverk under 1880 talet
 J C Kempes son Frans tar 1884 över ledingen för Mo & Domsjö. Han hade studerat
 medicin och botanik och visat på en viss otvivelaktig affärstalang.
Frans Kempe  
 leder bolaget fram till 1916
.
 Det var under hans ledning som frågan och beslutet togs att läggga ner Mo sågverk
 och anlägga en ångsåg utaför Öreälvens utlopp.

 Under 1880 talet producerar Mo sågverk hela 177 200 kubikmeter, därav
 127 000 kubikmeter 85-89. 1890 talet inleds med en bländande produktion, fram
 till sågens nedläggning 1894 sågas lika mycket som hela 1880 talet
, eller för att
 vara exakt 175 200 kubikmeter.

 
Mo sågverk sågar sin sista timmerstock 1894 och en 114 årig vattensåghistorik i
 Moälven är till ända. Vattenhjul
och turbinljud dör bort och stora delar av arbets-
 styrkan och meterial flyttas till Norrbyskär
. Lugnet vilar över Mo med omomnejd,  Moälven flyter åter stilla som den gjort i tusentals år.